Skip to content

Восход. Миами Плайя. Холст на картоне, масло. 16х22 см.

  • by

Игорь Новиков. Восход. Миами Плайя, Испания. 2017. Холст на картоне, масло. 16х22 см.

Восход. Миами Плайя, Испания. 2017. Холст на картоне, масло. 16х22 см.